TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Yönetim Kurulu

Geri Dön

Fatih TANUĞUR

Başkan

Ahmet ÖZKURT

Başkan Vekili

İbrahim AKKUŞ

Genel Sekreter

İbrahim ADIBELLİ

Muhasip Üye

Oktay KÜÇÜKKAYA

Veznedar Üye

Turgut ÖZKARA

Yön.Kur.Üyesi

Taner KARAKAŞ

Yön.Kur.Üyesi

Hümam ÖZKARA

Yön.Kur.Y.Üyesi

Ali Nail SARI

Yön.Kur.Y.Üyesi

Lokman AKSU

Yön.Kur.Y.Üyesi

Osman BAYAT

Yön.Kur.Y.Üyesi

Yavuz AKGÖZE

Yön.Kur.Y.Üyesi