TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Yönetim Kurulu

Geri Dön

Fatih TANUĞUR

Başkan

Ahmet ÖZKURT

Başkan Yardımcısı

Hümam ÖZKARA

Genel Sekreter

Osman BAYAT

Muhasip Üye

Oktay KÜÇÜKKAYA

Veznedar Üye

Turgut ÖZKARA

Yön.Kur.Üyesi

Taner KARAKAŞ

Yön.Kur.Üyesi

İbrahim AKKUŞ

Yön.Kur.Y.Üyesi

Lokman AKSU

Yön.Kur.Y.Üyesi

Ali Nail SARI

Yön.Kur.Y.Üyesi

Yavuz AKGÖZE

Yön.Kur.Y.Üyesi