TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Başkandan Mesaj

Geri Dön

Değerli hemşerilerimiz,

 

Dernek ve Vakıf yönetim kurulları olarak 2018 yılı başında yüklendiğimiz emaneti en güzel şekilde koruyarak yeni nesillere devredebilme amacıyla faaliyetler planlayarak icra edebilme gayreti içerisindeyiz. Gerek köylümüze yönelik sosyal, kültürel, sportif ve dini faaliyetlerde olsun gerekse dışa dönük kurumlar arası ilişkilerde olsun sosyal ve girişimci kültürümüzle köylümüze hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

 

Bu sene yönetim kurulumuzun gençleşmesi ile birlikte gençlerimize yönelik daha fazla etkinlik yaparak geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı daha fazla dernekle buluşturmaya ve kaynaştırmaya çalışıyoruz. Bölgesel sohbetlerle gençlerimizi dinleyerek beklentilerini öğrenip onlara daha fazla hitap edeceğini düşündüğümüz faaliyetleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Kurban bayramında düzenlediğimiz Kezuk Şenliği ve kış dönemi için planladığımız Airsoft turnuvası bu sohbetler ile gündemimize aldığımız faaliyetlerdi. 54.yılını doldurmak üzere olan dernek mirasımızın gelişerek yeni nesillere devredilmenin yolunun, onların kültür mirasımıza duyacakları aidiyet hissi ile mümkün olacağının farkındayız. Bu sebeple gençlerimizi faaliyetlerimize yönlendirmede ailelerin fonksiyonunun çok önemli olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

 

Bu süreçte zorlandığımız noktalarda oldu. Etkinliklerimizi yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz maddi kaynağın temini ile birlikte tanışıklığın artırılması, faaliyetlerimizin duyurulması ve istişaresi için bu sene bir ilke imza atarak 110’un üzerinde iş yeri ziyareti yaptık. Ziyaretlerimizin meyvesini etkinliklerimize daha fazla katılım olarak toplamanın da sevincini yaşadık. Öte yandan köyümüzde devam eden içme ve sulama su hatları ile bunlara ait yolların yapımı işleri için ihtiyaç duyulan maddi kaynağın oluşturulması için muhtarlığımıza destek olduk. Köyümüzde yerinde tespit yaparak köylümüz ile istişare ettik ve bütçenin oluşturulması sürecinde muhtarlığımıza destek olduk ve köyde yapılan toplantıda alınan karara uygun bütçenin temini için İstişare Kurulumuz ile birlikte çalıştık. Gelinen noktada köy ile ilgili çalışmalar muhtarlığımızın sorumluluğunda ve kontrolünde devam etmektedir.

 

Bu vesileyle gayret ve desteklerini esirgemeyen, faaliyetlerimize emek veren ve ihtiyaç duyulduğunda varlığını hissettirerek bizlere güven veren köylülerimize içten teşekkürlerimizi sunmak isterim.

 

 

29 Haziran 2022