TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Behle beni Can Köyüm

Geri Dön

Behle beni can köyüm ….

Karlı dağlarınla ,soğuk pınarlarınla behle
Issız sokaklarınla ,sessiz kalmış harmanlarınla behle
Viraneye dönmüş evlerinle, çöplük olmuş peylerinle behle
Dumanı tütmeyen bacalarınla, gelipde durmayıp giden hocalarınla behle
Kurumuş kalmış çeşmelerinle, taş dolmuş susuz harklarınla behle
Ötüşmeyen kuşlarınla, uykuya dalmış yılanlarınla behle
Ot bağlamış yollarınla, girilmez olmuş kırlarınla behle
Yosun tutmuş göllerinle, yolunu şaşırmış derelerinle behle
Yerlerde çürüyen meyvelerinle, dekor olmuş heybelerinle behle
Sac üstünde yatan katmerinle, annuha hasret ayran aşınla behle
Betonla doldurulmuş tandırlarınla, çekyatla değiştirilmiş sedirlerinle behle
Etrafa saçılmış çöplerinle, uçuşup duran naylon poşetlerinle behle
Tenekeden çatılarınla ,üstlerine kondurulmuş ısıtıcılarınla behle
Damlarında uydu antenlerinle, munzurda bile oynanan iternetinle behle
Horoz sesi olmayan sabahlarınla, eşşek sesi kalmamış sokaklarınla behle
İneksiz kalmış ahırlarınla, sana dost olmayan ecnebi keçilerinle behle
Bitmeyen su nöbeti dizilerinle, uzun metrajlı çaşur filimlerinle behle
Çırpıh kokusuna hasret duvarlarınla, plastik varilli gavarlarınla behle
Kış gelmeden hemen kaçışan, yaz olunca aniden üşüşen turistlerinle behle
Yavrusuna hasret ana gibi, munzura yaslanmış baba gibi behle
Behle bizi sıcak höllüğüm, behle bizi can köyüm

Ahmet Karahan12 Aralık 2019
DİĞER Şiir Portalı