TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Dernek Tarihçesi

Geri Dön

1950'li yıllarda başlayan doğudan göçlerle Erzincan Kemah Tan Köyü İstanbul’a ekonomik sebeplere dayalı olarak büyük göç vermiştir.Çalışma amacıyla " Gurbet El " olarak İstanbul seçilmiş olup köyün erkekleri ailelerini köyde bırakarak İstanbulda iş bulmaya başlamışlar ve birbirlerine destek olarak genelde Eminönü ve Karaköy’deki İş Hanlarında çaycılık,kahvecilik,odabaşılık meslekleri olarak iş hayatına atılmışlar.Tan Köylüler İstanbul gibi büyük bir şehirde olmalarına rağmen birlik beraberliğini bozmamış gurbette bile örf ve adetlerine sadık kalmıştır.Bu örf ve adetlerin başında gelen cenazelere saygı ve sonrası taziye olayı Köylülerimizin çalıştıkları İş Hanları köşelerinde yapılmaya başlanmış ve zamanla buralarda da şartlar zorlaşınca İş Hanlarında çoğunluğunun da Yahudi ve Ermeni olan tüccar ve esnaftan rica edilerek akşamları onların yazıhanelerinde,işyerlerinde taziye için akşamları oturulmuş.Gel zaman git zaman derken bakmışlar ki bu böyle olacak gibi değil ne yapalım ne edelim derken dernek kurma fikri oluşmuş ve çeşitli süreçlerden geçerek 1964 yılında Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği resmi olarak kurulmuştur.

 

Derneğimizin kurucuları :

1 – Abdurrahman Karakaş

2 – Feyzi Karahan

3 – Mehmet Şatır

4 – Mustafa Alkan

5 – Ömer Özkara

6 – Mehmet R.Özkara

7 – Kazım Küçükkaya

 

Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğinin resmi olarak faaliyete geçtiği ilk bina İstanbul Vefa semtinde olup şu anda Çengelköy’deki modern binasında faaliyet göstermektedir.

 

Derneğimizin amaçları şunlardır ;

 

Tan Köyü’nün kalkınması ve gelişmesi için çalışmalar yapmak, bu yönde maddi manevi her türlü katkıda bulunmak,Tan Köyü mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, sosyal faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı olmak, muhtaç durumda olan köylülerimize doğal afetlerde zarar görenlere yardımlar yapmak,Tan Köyün’ den şehirlere göçün önlenmesi için çalışmalar yapmak, köyü yaşanılır hale getirmek,köylünün müşterek kullandığı okul, okul lojmanı, cami, köy konağı, mezarlık, yol, su, kanalizasyon,elektrik, telefon hatları gibi vs. alt ve üst yapıların korunması ve bakımının yapılması, yeni alt ve üst yapıların inşa edilmesi için maddi katkı sağlamak,Geçimini sağlamak için köyünü terk edip başka illere yerleşerek, oralarda çalışan ve oralarda ikamet eden Tan Köyü mensuplarının sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanında faaliyette bulunmalarını, birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak amacı ile hizmet etmek, çalışmalar yapmak, maddi manevi destek olmak ve yardımlarda bulunmak. Ayrıca köylülerimiz arasında muhtaç durumda olanlara ve doğal afetlerde zarar görenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Derneğimiz Tan Köyü mensupları arasında kültürel bağları sağlamak ve geliştirmek gayesi ile kültürel içerikli toplantılar tertip ederek, yöresel halk müziğini,yöresel halk oyunlarını,yöresel yemeklerini,yöresel örf ve adetlerini tanıtmak ve bu konuda köylümüzü ve yeni yetişen nesillerimizi bilgilendirmek,onlarında gelecek nesillere bunların aktarımını sağlamak amacıyla gerek sıla geceleri olsun,gerek piknikler olsun gerekse kültür amaçlı geziler düzenleyerek çeşitli sohbet faaliyetlerde bulunarak hem köylü kaynaştırmak hem de onlara bağları koparmadan aktivite ortamı sağlamak amacıyla dernek binası oluşturulmuş ve burada sosyal içerikli faaliyetler sağlanmıştır.Bu hizmetlerde sağlanırken diğer Kemah köyleri ile de bağlar koparılmayarak gerek onların düzenlediği aktivitelere hem dernek olarak hem de köylü olarak iştirak sağlanmış ve aynı şekilde yapmış olduğumuz aktivitelere de onlar davet edilerek köyler arası da kaynaşma sağlanmıştır.Gerek köylümüzle olsun gerekse de Komşu Köylerle olsun birlik beraberliği sağlamak amacıyla Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma derneği her zaman örnek olmuştur.

 

Tan Köyü Derneği en büyük emanetçisi olan Köylü gençlerimize her zaman destek olmuş onları spor yapmaya özendirmek ve spor yapmasına imkanı sağlamak amacı ile, amatör olarak çeşitli dallarda sportif faaliyette bulunur, sportif yarışmalar düzenler, turnuvalar tertip eder, çeşitli turnuvalara katılmalarını sağlar.

 

Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Eğitime yönelik çalışmalar yapar, panel, konferans, seminer düzenler, kütüphane, okuma odası gibi birimler oluşturur ve bununla ilgili hizmet verir. Muhtaç durumda olan Köylümüz öğrencilerine ayni ve nakdi eğitim yardımı yapar, burslar verir.

 

Tan Köyü mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlamak için çalışmalar yapar, Tan Köyü mensubu olsun veya olmasın doğal afetlerde zarar örenlere, hasta, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.

 

Gönüllü kişi ve kuruluşlardan yardım alır, aynı amaca hizmet eden dernek, vakıf gibi yardım kuruluşlarına yardımda bulunur, oralardan yardım alır. Aynı amaçlı federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir.

 

Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği Lokal açma ve benzeri tüm hakları kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

 

Kemah Tan Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği

 

Dernek Lokali

 

25 Mayıs 2018