TAN KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

Vakıf Tarihçesi

Geri Dön

Tan Köyü Yardımlaşma Vakfı kayıtlarına göre 1985 yılında başlanan kuruluş çalışmaları neticesinde 1986 yılında Vakıf  kurulmuştur. Resmi tescili ise şöyledir:

23 şubat 1987 tarih ve 19381 sayılı resmi gazetede ;  İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/11/1986 gün ve e:1986 / 110, k: 1986 / 521 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Vakfın kuruluş adresi:  Vefa,Kovacılar  Caddesi no :54/1 Eminönü/İstanbul’dur.

VAKFIN KURULUŞ AMACI :

Vakfın gayesi vatandaşlar arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Bu gayeye varmak için :

İlmi usullerle seçilecek kabiliyetli Türk çocuklarına ilk,orta ve yüksek öğrenim yaptırmak  suretiyle,milli kültür ve ananelerine bağlı yüksek karakterli,araştırıcı,yönetici,vakıflara fikir sanat ve fen adamları yetiştirmek için ayni ve maddi yardımlarda bulunmak.

Okul,yurt,kütüphane ve kurs binaları inşa ve idare etmek,aynı gaye ile genel, özel ve katma bütçeli daire,kurum ve kuruluşlarının tesis ettikleri mümasil müesseselere nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak,vakfın gayesini gerçekleştirmek için yasal izin almak kaydıyla gayrimenkul satın almak,icabında gayrimenkul satmak,Üyelerin dinlenmeleri için lokal açmak ve işletmek.

Memleketin kalkınması ve milletin bütünlüğü için sosyal faaliyette bulunmak,geziler tertip etmek,turistik faaliyette bulunmak,turistik tesisler açmak,İşletmek,tabii afetlerden zarar gören vatandaşlara,muhtaçlara,hastalara gerekli yardımlarda bulunmaktır.

                                           

 VAKIF KURUCULAR KURULU    

1 -          Ömer Şatır

2 -          Necati Özkan

3 -          N.Şükrü Şatır

4 -          Kazım Küçükkaya

5 -          Adnan Karahan

6 -          Ahmet Özkara

7 -          Bilal Durul

8 -          Fikri Karahan

9 -          Mehmet Özkurt

10 -        Duran Çimen

11 -        Mehmet R.Özkara         

12 -        İshak Aksu

13 -        Hasan Alkan

14 -        İsmail Özkara

15 -        Kazım Sarı

16 -        Zekeriya  Karakaş

17 -        Hüseyin Tan

18 -        Süleyman Özkan

19 -        Selahattin Özkan

25 Mayıs 2018